Header Ads

Header ADS

SKY จับมือม.เกษตรศาสตร์ เดินหน้ากิจกรรมโรดโชว์ ครั้งที่ 3


SKY  จับมือม.เกษตรศาสตร์ เดินหน้ากิจกรรมโรดโชว์ ครั้งที่ 3


                นายสิทธิเดช มัยลาภ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)    หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน (กลาง) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินหน้าจัดกิจกรรม "Reach for the SKY Roadshow" ครั้งที่ เพื่อสนับสนุนและผลักดันคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตให้ริเริ่มการสร้างนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของประเทศที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ในภายภาคหน้าในฐานะที่เป็นองค์กรสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยได้รับความสนใจจากนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานกว่า100 คน ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.