เอไอเอส เดินหน้า ‘ภารกิจคิดเผื่อ’ หนุนขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เสริมธุรกิจเติบโต เมืองแข็งแกร่งด้วยองค์ความรู้ดิจิทัล - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

เอไอเอส เดินหน้า ‘ภารกิจคิดเผื่อ’ หนุนขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เสริมธุรกิจเติบโต เมืองแข็งแกร่งด้วยองค์ความรู้ดิจิทัล

โซไซตี้ : เอไอเอส เดินหน้า ‘ภารกิจคิดเผื่อ’ หนุนขอนแก่นสมาร์ทซิตี้  เสริมธุรกิจเติบโต เมืองแข็งแกร่งด้วยองค์ความรู้ดิจิทัล
ผู้บริหารจากหลายธุรกิจชั้นนำ และหลากหลายอุตสาหกรรมของไทย ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้
จากที่รัฐบาลให้การสนับสนุน “โครงการสมาร์ทซิตี้” จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้กลายเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจในการยกระดับองค์ความรู้เพื่อคนไทย โดย เอไอเอส (AIS)ในฐานะภาคเอกชนไทย จึงได้สานต่อ “ภารกิจคิดเผื่อจัดงานสัมมนา AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ที่จังหวัดขอนแก่น ต่อเนื่องจากภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่สำคัญจากวิทยากรหลากหลายอุตสาหกรรม ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น
กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส กล่าวว่า“จากความสำเร็จในการจัดงาน AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการนำองค์ความรู้ดิจิทัลส่งต่อให้กับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น เอไอเอส จึงสานต่อ “ภารกิจคิดเผื่อ” สู่จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ เพราะจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นแบบของสมาร์ทซิตี้ สามารถดึงเอาศักยภาพของทุกภาคส่วนมาร่วมยกระดับคุณภาพของเมืองให้มีระบบนิเวศที่จะเอื้อให้คนทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เน้นเรื่องการพัฒนาคนและสร้างชุมชนที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสนับสนุน เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย จึงจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อต่อยอดสนับสนุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเมืองสู่สมาร์ทซิตี้ นำเอาประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจชั้นนำของไทยและนานาชาติ นำโดย Mr.Chris Barker, Founderfor CBC - Global Transportation and TechnologyConsulting Firm, กิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคลาวด์และซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด, อนันต์แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคมจำกัด (มหาชน), นวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย, สุรเดชทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที)จำกัด และ ดร.กวิณพงศ์ ฉัตรานนท์ หัวหน้าแผนกงานบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เอไอเอส มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสมาร์ทซิตี้ที่ประชาชนทุกคนในพื้นที่ต่างมีส่วนร่วม ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน”
กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส
กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad