Header Ads

Header ADS

ไทยจี้ WTO แก้ปมกลไกระงับข้อพิพาทเดี้ยง ขอเร่งสรุปเจรจาประมง-เกษตร-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ไทยจี้ WTO แก้ปมกลไกระงับข้อพิพาทเดี้ยง ขอเร่งสรุปเจรจาประมง-เกษตร-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

img
ไทยเรียกร้องสมาชิก WTO เร่งแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ในตำแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว ป้องกันไม่ให้กลไกระงับข้อพิพาทต้องหยุดชะงัก พร้อมขอให้สรุปผลการเจรจาประเด็นการอุดหนุนประมง เกษตร และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สำเร็จในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 12 กลางปี 63
        
นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (WTO Informal Ministerial Meeting : IMM) ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องระบบการค้าพหุภาคีของ WTO การปฏิรูปการทำงานของ WTO ให้มีประสิทธิภาพในยุคการค้าปัจจุบัน และการเตรียมประชุมระดับรัฐมนตรี WTO (Ministerial Conference) ครั้งที่ 12 ที่คาซัคสถานจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในช่วงกลางปี 2563 โดยมีสมาชิก WTO กว่า 36 ประเทศ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เช่น บราซิล อินเดีย สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น
        
ทั้งนี้ ในเรื่องการปฏิรูป WTO ที่ประชุมมีความเห็นว่า ระบบการค้าพหุภาคีที่เสรีและเป็นธรรม จะเป็นกลไกสำคัญช่วยให้เศรษฐกิจโลกเติบโต โดยเฉพาะท่ามกลางสภาพแวดล้อมการกีดกันทางการค้าในปัจจุบัน มีประเด็นสำคัญที่จะต้องเร่งรัดแก้ปัญหาโดยเร็ว คือ การแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ 6 ใน 7 ตำแหน่งที่จะว่างลงพร้อมกันในเดือนนี้ เพื่อให้กลไกระงับข้อพิพาทของ WTO ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของ WTO ดำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก
        
ขณะเดียวกัน ได้หารือถึงการส่งเสริมความโปร่งใสของ WTO ผ่านการปรับปรุงกลไกการแจ้งมาตรการทางการค้า การปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้าของ WTO ให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การสรุปผลการเจรจาในเรื่องสำคัญที่ค้างอยู่ในการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 (MC 12) เช่น การจัดทำกฎเกณฑ์เรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การอุดหนุนประมง การปรับปรุงระเบียบการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตร และการจัดทำกฎระเบียบภายในประเทศด้านการค้าบริการ เป็นต้น ซึ่งแม้ในรายละเอียดสมาชิก WTO อาจยังมีความเห็นต่างกันอยู่ แต่ทุกประเทศเห็นพ้องกันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องเร่งหาข้อสรุปต่อไป
        
“ได้กล่าวถ้อยแถลงของไทย โดยได้เน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนของการแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ในตำแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งขอให้สมาชิก WTO ร่วมกันผลักดันการเจรจาเรื่องการอุดหนุนประมง การจัดทำกฎเกณฑ์เรื่องการค้าสินค้าเกษตรเกษตร และกฎเกณฑ์เรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความคืบหน้าหาข้อสรุปได้ทันการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 12”นายสรรเสริญกล่าว
        
สำหรับองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นองค์กรการค้าระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกฎเกณฑ์การค้าโลก เป็นเวทีระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ ปัจจุบัน WTO มีสมาชิก 164 ประเทศ และมีกำหนดจัดประชุมระดับรัฐมนตรี (MC12) ในเดือนมิ.ย.2563 ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ประเทศคาซัคสถาน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.