Header Ads

Header ADS

“วีรศักดิ์”สั่งลุยเพิ่มจำนวนธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ เตรียมรับสังคมสูงวัยพุ่ง 17.4 ล้านคนปี 73

“วีรศักดิ์”สั่งลุยเพิ่มจำนวนธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ เตรียมรับสังคมสูงวัยพุ่ง 17.4 ล้านคนปี 73

img
“วีรศักดิ์”ลงพื้นที่พบปะกับเจ้าของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ก่อนนำมาจัดทำแผนส่งเสริมธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 17.4 ล้านคนในปี 73 เตรียมเดินหน้าเพิ่มจำนวนธุรกิจ ผลักดันให้มีระบบการบริหารระดับสากล และเชื่อมโยงเครือข่ายกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่อาหารการกิน ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว ไปจนถึงจัดงานศพ
        
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุของภาคเอกชน ว่า ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ สำหรับนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุของไทย และนำมาจัดทำแผนการส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุของไทย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันไป และยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับจำนวนผู้สูงอายุในไทยที่คาดว่าในปี 2573 จะมีสัดส่วนมากถึง 17.4 ล้านคน หรือ 26.57% ของประชากรทั้งหมดในประเทศ
        
“ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนาธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพราะแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีสถานดูแลผู้สูงอายุที่เป็นสวัสดิการให้บริการประชาชนอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุในอนาคต จึงต้องผลักดันให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และสร้างวิธีจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้น”
        
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่จดทะเบียนนิติบุคคลในปี 2561 จำนวน 273 ราย มีรายได้รวมจำนวน 175.24 ล้านบาท จากผู้ยื่นงบการเงิน 165 ราย
        
สำหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานสากล ยังจะช่วยพัฒนาศักยภาพทางการตลาด การช่วยสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น การออกกำลังกาย การท่องเที่ยวแบบทัวร์ หรือการใช้ Social Media สื่อสารระหว่างเพื่อนและลูกหลาน บริการทางการเงิน ประกันสุขภาพ การออกแบบโภชนาการ และการบริการจัดงานศพแบบครบวงจร เป็นต้น
        
นายวีรศักดิ์กล่าวว่า ส่วนการเยี่ยมชมสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ได้เข้าเยี่ยมเดอะ ซีนิเซนส์ เนอสซิ่งโฮม (The SENIZENS) เป็นโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และช่วยเหลือตัวเองได้น้อย โดยมีการออกแบบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ สร้างสังคมและกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุที่เข้ามาพักอาศัยมีค่าบริการห้องพักเริ่มต้นตั้งแต่ 35,000-98,000 บาท และโรงพยาบาลผู้สูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮม (Chersery home) บริหารงานโดย บริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ให้บริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยในทุกมิติทางด้านการแพทย์และการดูแลต่อเนื่องในระยะสั้น-ยาว หลังออกจากโรงพยาบาล โดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ภายใต้บรรยากาศที่ดีและเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ มีค่าบริการห้องพักเริ่มต้นตั้งแต่ 58,000-125,000 บาท
        
ส่วนอีกที่ ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชีย เนอร์สซิ่งโฮม (Asia Nursing Home) บริหารงานโดย บริษัท บางกอก เฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด เป็นสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ มีนักกายภาพบำบัดคอยช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และให้บริการกายภาพบำบัดจากมืออาชีพ มีค่าบริการห้องพักเริ่มต้นตั้งแต่ 25,000-35,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.