Header Ads

Header ADS

มูลนิธิ EDF พัฒนาทักษะอาชีพจัดอบรมการตลาดออนไลน์ให้นักเรียนกาญจนบุรี

มูลนิธิ EDF พัฒนาทักษะอาชีพจัดอบรมการตลาดออนไลน์ให้นักเรียนกาญจนบุรี

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับบริษัท ทาร์เก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพ การตลาดออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (Career Development Project) ผ่านช่องทางโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ โรงเรียนวัดปรังกาสี โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม และโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้สามารถนำทักษะดังกล่าวไปประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งพัฒนาต่อยอดโครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนให้เกิดการพึ่งพาตนเองและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวข้อและเนื้อหาการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติประกอบด้วย การสร้างแบรนด์ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์และการออกแบบแผนการการตลาดเบื้องต้น การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ เทคนิคและการทำการตลาดออนไลน์ ช่องทางการหารายได้เพิ่มเติม เทรนด์การตลาดยุคปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดยุคดิจิทัล การวิเคราะห์ช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพ การสร้างยอดขาย เฟสบุ๊คแฟนเพจ และการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษา รวมถึงร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน มูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับเรื่องการดำเนินงานและได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น 

หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่สนใจร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ หรือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือค้นหาข้อมูลการดำเนินงานที่เว็บไซต์ www.edfthai.org เฟสบุ๊คแฟนเพจhttps://www.facebook.com/edfthai โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.