Header Ads

Header ADS

ATP30รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ATP30 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ATP30 ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่ง และประชาชนทั่วไป คำนึงถึงความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ร่วมลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย

            นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ผู้นำในธุรกิจบริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มักเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ ซึ่งในปีนี้คาดการณ์ว่าประชาชนจะมีการใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนามากขึ้น หลังจากที่ติดช่วงสถานการณ์โควิด-19 มานานกว่า 3 ปี

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่ามีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับช่วงปกติ ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎจราจร รักษาระดับความเร็วที่เหมาะสม การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ การวางแผนเส้นทางการเดินทาง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ การใช้บริการสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถบัส หรือรถตู้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการช่วยลดจำนวนรถยนต์บนถนน และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษที่ปล่อยออกมาได้ด้วย

สำหรับ ATP30 เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการเดินทางบนท้องถนน และยังคงให้บริการรับส่งพนักงาน ที่ต้องเข้างานในช่วงวันหยุด ซึ่งบริษัทได้ขอความร่วมมือกับพนักงานที่ต้องเข้าประจำการในช่วงนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด ตระหนักถึงความรับผิดชอบในอาชีพ มีจิตสำนึกในการขับขี่ งดการสังสรรค์เพื่อส่วนรวม พักผ่อนอย่างเพียงพอ รักษาสุขภาพร่างกายให้มีความพร้อม เพื่อพาผู้โดยสารไปให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

“ความตระหนักรู้และการร่วมมือกันของทุกคนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งมวลชน หรือผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนในช่วงสงกรานต์ คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรและการขับขี่ที่ปลอดภัยเสมอ เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงลดอัตราการบาดเจ็บของประชาชนที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและกลับบ้าน ให้ทุกคนสามารถสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย” นายปิยะ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.