กัมพูชาดำเนินการเชิงรุกเพื่อเป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงพลังงานหมุนเวียนกับสิงคโปร์ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566

กัมพูชาดำเนินการเชิงรุกเพื่อเป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงพลังงานหมุนเวียนกับสิงคโปร์

กัมพูชาดำเนินการเชิงรุกเพื่อเป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงพลังงานหมุนเวียนกับสิงคโปร์

พนมเปญ--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็

กัมพูชาเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด และกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่กัมพูชาได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อองค์การสหประชาชาติ รัฐบาลกัมพูชาก็ได้ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ( Power Development Masterplan หรือ PDP) และนโยบายประสิทธิภาพพลังงานแห่งชาติ (National Energy Efficiency Policy หรือ NEEP) ต่อสาธารณชน ซึ่งข้อริเริ่มเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลกัมพูชาที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และถือเป็นแผนพลังงานระยะยาวฉบับแรกของประเทศที่มีการกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์อย่างสอดประสานกัน

"การนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ทำให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างตำแหน่งงานใหม่ และผลักดันกัมพูชาให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาค" นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา กล่าว "การลงทุนในด้านประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับผู้คนและโลกของเรา"

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกัมพูชาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด โดยรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานลง 19% ในส่วนของการทำธุรกิจตามปกติภายในปี 2573 ด้วยเหตุนี้ นโยบายประสิทธิภาพพลังงานแห่งชาติจึงได้มีการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ จุดสนใจสำคัญ และเป้าหมายในแต่ละภาคส่วน โดยนายสุย แสม ( Suy Sem) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชา กล่าวว่า "ในการคว้าประโยชน์สูงสุดจากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น การพัฒนานโยบายและกรอบการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ และการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง"

นอกจากนี้ กัมพูชากำลังอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสิงคโปร์เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกพลังงานสะอาดรายใหญ่ในภูมิภาค ภายใต้ข้อตกลงซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาเชิงพาณิชย์นั้น สิงคโปร์จะนำเข้าไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กิกะวัตต์ต่อปีจากกัมพูชา ซึ่งคิดเป็น ใน ของการนำเข้าไฟฟ้าคาร์บอนต่ำภายในปี 2578 โดยข้อตกลงส่งออกไปยังสิงคโปร์จะทำให้กัมพูชาสามารถช่วยเหลือโลกได้มากขึ้น อีกทั้งยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในภูมิภาค พร้อมกับลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อโลกของเราด้วย

"การจัดลำดับความสำคัญของแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ช่วยให้กัมพูชาสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน" นายสาย ซอม ออล ( Say Sam Al) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชา กล่าว "การลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานสะอาดช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมุ่งมั่นทุ่มเทของกัมพูชาต่อเส้นทางการพัฒนาที่ยืดหยุ่น ครอบคลุม และยั่งยืนนั้น จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเข้าร่วมกับเราในความพยายามระดับโลกเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่สะอาดขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น"

ในขณะที่กัมพูชายังคงเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการแข่งขันนั้น แผนแม่บทการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและนโยบายประสิทธิภาพพลังงานแห่งชาติจะช่วยให้ราคาไฟฟ้ามีเสถียรภาพและประชาชนสามารถจ่ายได้ สิ่งนี้จะช่วยให้กัมพูชาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในภาคส่วนต่าง ๆ และวางตำแหน่งตนเองเป็นผู้เล่นหลักในภูมิภาคในด้านประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียน

ผู้นำที่กล้าได้กล้าเสียและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการเปลี่ยนไปสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและรุ่งเรืองสำหรับทุกคน ความมุ่งมั่นของกัมพูชาในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนไม่เพียงแต่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเท่านั้น แต่ยังทำให้ประเทศมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ เป้าหมายที่ทะเยอทะยานและการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีที่ยั่งยืนจะช่วยให้กัมพูชาสามารถสร้างคุณูปการต่อโลกใบนี้ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

กัมพูชาดำเนินการเชิงรุกเพื่อเป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงพลังงานหมุนเวียนกับสิงคโปร์

พนมเปญ--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็

กัมพูชาเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด และกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่กัมพูชาได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อองค์การสหประชาชาติ รัฐบาลกัมพูชาก็ได้ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ( Power Development Masterplan หรือ PDP) และนโยบายประสิทธิภาพพลังงานแห่งชาติ (National Energy Efficiency Policy หรือ NEEP) ต่อสาธารณชน ซึ่งข้อริเริ่มเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลกัมพูชาที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และถือเป็นแผนพลังงานระยะยาวฉบับแรกของประเทศที่มีการกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์อย่างสอดประสานกัน

"การนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ทำให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างตำแหน่งงานใหม่ และผลักดันกัมพูชาให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาค" นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา กล่าว "การลงทุนในด้านประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับผู้คนและโลกของเรา"

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกัมพูชาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด โดยรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานลง 19% ในส่วนของการทำธุรกิจตามปกติภายในปี 2573 ด้วยเหตุนี้ นโยบายประสิทธิภาพพลังงานแห่งชาติจึงได้มีการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ จุดสนใจสำคัญ และเป้าหมายในแต่ละภาคส่วน โดยนายสุย แสม ( Suy Sem) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชา กล่าวว่า "ในการคว้าประโยชน์สูงสุดจากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น การพัฒนานโยบายและกรอบการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ และการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง"

นอกจากนี้ กัมพูชากำลังอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสิงคโปร์เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกพลังงานสะอาดรายใหญ่ในภูมิภาค ภายใต้ข้อตกลงซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาเชิงพาณิชย์นั้น สิงคโปร์จะนำเข้าไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กิกะวัตต์ต่อปีจากกัมพูชา ซึ่งคิดเป็น ใน ของการนำเข้าไฟฟ้าคาร์บอนต่ำภายในปี 2578 โดยข้อตกลงส่งออกไปยังสิงคโปร์จะทำให้กัมพูชาสามารถช่วยเหลือโลกได้มากขึ้น อีกทั้งยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในภูมิภาค พร้อมกับลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อโลกของเราด้วย

"การจัดลำดับความสำคัญของแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ช่วยให้กัมพูชาสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน" นายสาย ซอม ออล ( Say Sam Al) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชา กล่าว "การลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานสะอาดช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมุ่งมั่นทุ่มเทของกัมพูชาต่อเส้นทางการพัฒนาที่ยืดหยุ่น ครอบคลุม และยั่งยืนนั้น จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเข้าร่วมกับเราในความพยายามระดับโลกเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่สะอาดขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น"

ในขณะที่กัมพูชายังคงเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการแข่งขันนั้น แผนแม่บทการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและนโยบายประสิทธิภาพพลังงานแห่งชาติจะช่วยให้ราคาไฟฟ้ามีเสถียรภาพและประชาชนสามารถจ่ายได้ สิ่งนี้จะช่วยให้กัมพูชาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในภาคส่วนต่าง ๆ และวางตำแหน่งตนเองเป็นผู้เล่นหลักในภูมิภาคในด้านประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียน

ผู้นำที่กล้าได้กล้าเสียและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการเปลี่ยนไปสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและรุ่งเรืองสำหรับทุกคน ความมุ่งมั่นของกัมพูชาในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนไม่เพียงแต่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเท่านั้น แต่ยังทำให้ประเทศมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ เป้าหมายที่ทะเยอทะยานและการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีที่ยั่งยืนจะช่วยให้กัมพูชาสามารถสร้างคุณูปการต่อโลกใบนี้ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad