CPF ส่ง "ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 500.01 ล้านหุ้น-เข้า SET - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566

CPF ส่ง "ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 500.01 ล้านหุ้น-เข้า SET

CPF ส่ง "ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 500.01 ล้านหุ้น-เข้า SET

บมจ.ซีพีเอฟ โกลบอลฟู้ด โซลูชั่น (CPFGS) บริษัทย่อยของกลุ่ม บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยแต่งตั้ง บล.บัวหลวง และ บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

การเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 500,010,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 66,700,000 หุ้น (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย CPF ไม่เกิน 316,655,000 หุ้น และ (3) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (CPM) ไม่เกิน 116,655,000 หุ้น รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้

วัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อใช้เป็ฯเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืม รวมถึงการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ/หรือธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ มี CPF ถือหุ้น 56.25% และ CPM ถือหุ้น 43.75%

นายสุจริต มัยลาภ กรรมการผู้จัดการ CPFGS เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหาร รวมถึงกิจการร้านอาหารและธุรกิจขนมสัตว์เลี้ยง ภายใต้กลุ่ม CPF ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประชากรโลกมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นผ่านอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพเชิงรุก

CPFGS จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของ CPF ภายในประเทศไทยและจำหน่ายไปยังต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว (exclusive distributor and exporter) สำหรับผลิตภัณฑ์จากฐานการผลิตของ CPF ในประเทศไทย นอกจากนี้ CPFGS มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ CPFGS จัดหาจากบุคคลภายนอก โดยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหารแก่ ผู้บริโภคทั่วไป รวมถึงลูกค้าเชิงพาณิชย์ (commercial customer) เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง (HoReCa) ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งในไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ CPFGS ยังมีธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยภายใต้กิจการห้าดาวและกิจการร้านอาหารเชสเตอร์ รวมถึงธุรกิจขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ CPFGS จัดจำหน่ายล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค เช่น CP, Butcher, BKP, Super Chef, Meat Zero และ Jerhigh เป็นต้น อีกทั้ง CPFGS อยู่ในตลาดที่มีโอกาสการเติบโตสูง

ธุรกิจหลักของ CPFGS รวมไปถึงธุรกิจดังต่อไปนี้

(1) การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในประเทศไทยและในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยหลัก ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด ไข่ไก่ เนื้อกุ้ง และเนื้อปลา ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป รวมถึง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (2) ธุรกิจร้านอาหาร คือ กิจการห้าดาว (Five Star) ร้านเชสเตอร์ (Chester’s) ศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ การให้บริการจัดเลี้ยง และร้านอาหารอื่นๆ ซึ่งมีจำนวน 5,101 แห่งทั่วประเทศไทย (3) ผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง คือ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มมูลค่า (value-added pet snack products) ภายใต้ตราสินค้า Jerhigh และ Jinny

CPFGS มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยผ่านช่องทางการจำหน่ายแบบ B2B2C, B2B และ B2C ผ่าน ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น 7-11, Makro, Lotus’s, BigC, Tops, Central Food Hall และร้านค้าปลีกในเครือ The Mall นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายและส่งออกไปยัง 53 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ช่องทางการจำหน่าย B2B2C และ B2B ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย และแอฟริกา

CPFGS มุ่งนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและพันธมิตรทั่วทุกมุมโลก รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนทางการค้ากับกลุ่มบริษัท CPF ซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางและมีระบบนิเวศทางธุรกิจที่หลากหลาย เป็นแหล่งจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความมั่นคงและคุณภาพสูง ทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีและสร้างสรรค์อาหารที่มีคุณค่า เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้แก่ประชากรโลก

"CPFGS เชื่อว่า อาหารที่ดีคือการลงทุนเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี เราจึงมองไปข้างหน้า ไม่หยุดสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งมอบนวัตกรรมทางอาหารให้แต่ละคำที่คุณทานได้มากกว่าอาหารทั่วไป เรามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอาหารและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้ประชากรโลก" นายสุจริต กล่าว

สำหรับรายได้งวดสิ้นปี 65 ที่ผ่านมา CPFGS มีรายได้รวมจากการ

สำหรับรายได้งวดสิ้นปี 65 ที่ผ่านมา CPFGS มีรายได้รวมจากการ

สำหรับรายได้งวดสิ้นปี 65 ที่ผ่านมา CPFGS มีรายได้รวมจากการขายสินค้าจำนวน 170,830 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีจำนวน 6,173 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 3.6% โดยระหว่างปี 63-65 รายได้และกำไรของ CPFGS มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 18.4% และ 120.3% ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธ.ค.65 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 44,237 ล้านบาท หนี้สินรวม 35,939 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 8,298 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิประจำปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad