สถาบัน ESTC Training Center เซ็น MOU กับคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ผนึกความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะด้าน Soft Skill ให้ผู้ประกอบการภาคเหนือ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566

สถาบัน ESTC Training Center เซ็น MOU กับคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ผนึกความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะด้าน Soft Skill ให้ผู้ประกอบการภาคเหนือ

สถาบัน ESTC Training Center เซ็น MOU กับคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ผนึกความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะด้าน Soft Skill 

ให้ผู้ประกอบการภาคเหนือ

 

ดร.นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ESTC Training Center ผู้ประกอบธุรกิจฝึกอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill และการพัฒนาบุคลิกภาพแบบครบวงจร เปิดเผยว่าสถาบัน ESTC Training Center ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ

“สถาบัน ESTC Training Center ได้เซ็น MOU กับม.เชียงใหม่ เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้บูรณาการ การทำงานร่วมกันในการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น รวมทั้งร่วมพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี” ดร.นุชนารถ กล่าว

ทั้งนี้ด้วยจุดเด่นของการออกแบบหลักสูตร ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา การใช้วิจัยในการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามวัตถุประสงค์และปัญหาขององค์กร ตลอดจนมีทีมอาจารย์และวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านจึงทำให้สถาบัน ESTC Training Center ได้รับความเชื่อมั่นจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ร่วมเซ็น MOU และพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวในครั้งนี้

ดร.นุชนารถ กล่าวต่อไปว่า การบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายอันดีที่จะพัฒนาให้กระบวนการเรียนรู้ทักษะด้าน Soft Skill และการพัฒนาบุคลิกภาพ นำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังนับเป็นโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบัน ESTC Training Center ที่จะได้นำทรัพยากรและแนวความคิดที่สร้างสรรค์ไปต่อยอดธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายของสาขาวิชาชีพในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งปูทางสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออีกด้วย   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad