OR จับมือ หอการค้าไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566

OR จับมือ หอการค้าไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย

OR จับมือ หอการค้าไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก และ นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Big Brother ระหว่างหอการค้าไทย และ OR ณ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าโครงการ Big Brother ได้ดำเนินการมากว่า 7 ปี โดยองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทน้องให้เกิดขึ้นได้นั้น ล้วนมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทพี่เลี้ยงที่ใช้ความพยายามในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทน้องอย่างเข้มข้น โดยพี่เลี้ยงแต่ละบริษัทจะบ่มเพาะให้กับบริษัทน้องเป็นเวลา 6-8 เดือนในแต่ละรุ่น นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังช่วยวางแผนการดำเนินงานในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

สำหรับในปีนี้ เป็นปีเฉลิมฉลอง 90 ปี หอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด Connect – Competitive – Sustainable หอการค้าฯ ให้ความสำคัญ กับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ และการที่ OR มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่จะได้สานต่อในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก กล่าวว่า โครงการ Big Brother ถือเป็นโครงการหลักของหอการค้าไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัทพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ตลอดระยะเวลา 6 Season ที่ผ่านมา ได้บ่มเพาะบริษัทน้องเลี้ยงไปกว่า 363 บริษัท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศ ได้มากกว่า 4,000 ล้านบาท

สำหรับความร่วมมือในวันนี้ OR ได้มาร่วมเป็นบริษัทพี่เลี้ยง ถือว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานของผู้บริหารกลุ่ม ปตท. และจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ประกอบการ อีกทั้ง มีความหลากหลายของบริษัทในเครือฯ จะสามารถช่วยเสริมองค์ความรู้ให้กับสมาชิกโครงการได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งหอการค้าไทย และ OR มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ

นายดิษทัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ OR ในการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย อีกทั้งยังตอบโจทย์กลยุทธ์เป้าหมายการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR หรือ OR SDG ในด้าน “S-Small” หรือการสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก โดย OR ยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ OR มีอยู่ เพื่อช่วยยกระดับ SMEs ไทย ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การจ้างงานและเพิ่มการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศ และหวังว่าองค์ความรู้และประสบการณ์การบริหารธุรกิจของ OR จะเป็นประโยชน์กับ “บริษัทน้อง” ที่เข้าร่วมโครงการ และช่วยให้ SMEs ไทยเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา OR ได้ให้การสนับสนุน SMEs ไทยหลากหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนให้ SMEs เข้ามาขายสินค้าในธุรกิจของ OR ทั้งในสถานีบริการ PTT Station และร้าน Café Amazon ทั่วประเทศ ซึ่งการสนับสนุน SME ไทยในโครงการ Big Brother นี้ OR จะจัดกิจกรรมให้ “บริษัทน้อง” ที่เข้าร่วมโครงการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจ Café Amazon (AICA) ที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเอง รวมถึง OR จะส่งทีมงานเข้าไปช่วยให้คำแนะนำแก่ “บริษัทน้อง” ที่อยู่ภายใต้ความดูแลเพื่อช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad