PwC ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำบริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน-อีเอสจีทั่วโลกประจำปี 2566 จาก IDC MarketScape - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566

PwC ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำบริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน-อีเอสจีทั่วโลกประจำปี 2566 จาก IDC MarketScape

PwC ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำบริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน-อีเอสจีทั่วโลกประจำปี 2566 จาก IDC MarketScape

PwC ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำบริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน-อีเอสจีทั่วโลกประจำปี 2566 จากสำนักวิจัย IDC MarketScape (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566, IDC #US49044922)

ทั้งนี้ IDC ได้ทำการประเมินความสามารถและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจหลายแห่งโดยอิงตามกรอบการทำงานที่ครอบคลุมและชุดของพารามิเตอร์ที่คาดว่าจะเอื้อต่อความสำเร็จในการให้บริการด้านอีเอสจีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยองค์ประกอบสำคัญของการประเมินนี้ คือ การรวบรวมมุมมองของผู้ใช้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญและความสามารถของผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาโดยตรงจากลูกค้าและผ่านการสำรวจ

นาย แดน เวอร์ซาเช่ ผู้เขียนรายงาน IDC MarketScape ฉบับนี้ กล่าวว่า “โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการทั่วโลกถูกมองว่ามีความสามารถเป็นเลิศในการผสมผสานบริการของตนเข้ากับโครงสร้างความยั่งยืนขององค์กร เข้าใจความต้องการเฉพาะของธุรกิจของลูกค้า และจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็น พวกเขายังได้รับการพิจารณาว่า มีความสามารถอย่างมากในการปฏิบัติตรงตามระยะเวลาของโครงการและจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานของ IDC MarketScape ระบุว่า “PwC มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่อีเอสจีผ่านสามองค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการความเสี่ยงและโอกาส การสร้างความไว้วางใจ และการสร้างมูลค่าผ่านการตัดสินใจที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เมื่อนำองค์ประกอบเหล่านี้มารวมกัน PwC สามารถรักษาความคล่องตัว และปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในการกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน PwC ให้ความสำคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ดำเนินการในขณะนี้”

MarketScape ยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งของ PwC ว่า “จุดแข็งของ PwC อยู่ที่การนำเสนอกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยผลงานที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั่วทั้งอุตสาหกรรมและวุฒิภาวะขององค์กรในระดับต่าง ๆ บริการของ PwC ในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ ถือเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างที่สำคัญ”

นอกจากนี้ รายงานของ IDC MarketScape กล่าวว่า ผู้ใช้บริการควรพิจารณา PwC เมื่อ “กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ คือ เป้าหมายขององค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งบริการด้านการจัดการ PwC สามารถให้บริการลูกค้าที่มีระดับความพร้อมด้านอีเอสจีตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับกลาง”

“เรารู้สึกยินดีที่ได้รับการยกย่องจาก IDC MarketScape ให้เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ความยั่งยืนในครั้งนี้ อีเอสจีเป็นมากกว่าคุณสมบัติที่ธุรกิจพึงมี แต่เป็นเรื่องของการสร้างความแตกต่างสำหรับธุรกิจของลูกค้าและโลกของเราเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนที่จะช่วยขับเคลื่อนคุณค่าและการเติบโต ในขณะเดียวกัน ก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมของเรา การเป็นชุมชนนักแก้ปัญหาของเรายังผสมผสานประสบการณ์เข้ากับพันธกิจเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยลูกค้าเปลี่ยนทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ และรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันแล้วคว้าโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้ ” นาย วิล แจ็คสัน-มัวร์ หุ้นส่วนและหัวหน้ากลุ่มธุรกิจอีเอสจีทั่วโลก บริษัท PwC ประเทศสหราชอาณาจักร กล่าว

ด้านนาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า รู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ PwC เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ความยั่งยืนอีเอสจีในระดับโลก

“เราเห็นความตื่นตัวของหน่วยงานกำกับและบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดการวางแผนความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และวัดผลได้มากขึ้น ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ PwC ประเทศไทย ในการพัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืนที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการทำแผนงานพร้อมแนวทางปฏิบัติ การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน และการตรวจสอบรายงานความยั่งยืน ทำให้เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ได้มาตรฐานและการยอมรับจากนานาชาติ ซึ่งเราไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ให้คำปรึกษา แต่ยังนำเสนอโซลูชันด้านอีเอสจีที่เหมาะสมกับธุรกิจและตลาดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป อันจะช่วยให้ลูกค้ารู้เท่าทันและเคลื่อนไหวในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน” นาย ชาญชัย กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad