SCB DataX เปิดเวทีสัมมนา “DataXperts: Visualizing the Present and Future of Data and AI in Fintech” ขนทัพกูรูด้านฟินเทค ให้ความรู้ด้าน Data และ AI - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

SCB DataX เปิดเวทีสัมมนา “DataXperts: Visualizing the Present and Future of Data and AI in Fintech” ขนทัพกูรูด้านฟินเทค ให้ความรู้ด้าน Data และ AI

SCB DataX เปิดเวทีสัมมนา “DataXperts:

 Visualizing the Present and Future of

 Data and AI in Fintech” ขนทัพกูรูด้านฟิน

เทค ให้ความรู้ด้าน Data และ AI

บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด (SCB DataX) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผ่านการใช้ประโยชน์จาก big-data, data-science และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) จัดงานสัมมนาให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “DataXperts: Visualizing the Present and Future of Data and AI in Fintech” ให้กับพนักงานในกลุ่ม SCBX เพื่อฉายภาพปัจจุบัน และทิศทางในอนาคตของ Data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกลุ่มธุรกิจฟินเทค ภายใต้สองหัวข้อหลักได้แก่ “Intelligence Transforming the Next Gen of Data– Opportunities & Innovations” และ “Responsible AI in Financial Services: Foundations and Future” รวมทั้งเวทีเสวนาในหัวข้อ ESG Data and AI

 

 

โดยภายในงานสัมมนาได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Data, AI และ ESG พร้อมด้วยกูรูแถวหน้าจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ดร.ชูกิ ไอดาน (Dr.Shuki Idan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด (SCB DataX) มร.เดนนิส ทอร์สเทน ทรานิทสเชค (Dennis Thorsten Trawnitscheck) , Chief Technology Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ดร.ณัฐ เพชระบูรณิน Head of AI/ML, บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ดร.รามีน ตินาติ (Ramine Tinati) Chief Data Scientist, Accenture Asean, Accenture พร้อมด้วย นางสาวอลิสัน เคนเนดี้ (Alison Kennedy) Lead Strategy and Consulting, Accenture และนายศุภวิชญ์ เกตุอุดม Senior Industry Advisor Critical Infrastructure Microsoft มาร่วมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมแสวงหาโอกาสในโลกอนาคตผ่านการใช้ประโยชน์จากศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของ Data และ AI ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างรากฐานและปูทางสู่โลกอนาคตด้วยพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่งนับเป็นประเด็นที่ทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญ โดยงานสัมมนาจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ SCB Academy, SCB Park Plaza

สำหรับท่านที่สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Data และ AI สามารถรับชม VDO จากงานสัมมนา “DataXperts: Visualizing the Present and Future of Data and AI in Fintech” ได้ที่ https://youtu.be/K5EmGHTqi-0


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad