ตลาดราคาทองคำขึ้น50 รูปพรรณขายออก21,900บาท

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยเปิดตลาดราคาทองคำ ขึ้น 50 ดังนี้
ทองแท่ง
รับซื้อ 21,300.00 บาท ขายออก 21,400.00 บาท
ทองรูปพรรณ
รับซื้อ 20,920.80 บาท ขายออก 21,900.00 บาท

ความคิดเห็น