ETDA จับมือ สมอ. หนุนมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซื้อ-ขายออนไลน์ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ETDA จับมือ สมอ. หนุนมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซื้อ-ขายออนไลน์


ETDA MOU กับสมอ. สนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมที่ซื้อ-ขายออนไลน์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ ตามแนวทาง Online Consumer Protection ในระดับสากล โดยวันนี้ (30 ตุลาคม 2562) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้ลงนาม
          นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ในความร่วมมือกับ สมอ. ครั้งนี้ โดยเกิดขึ้นตามแนวทางข้อตกลงว่าด้วย e-Commerce ของอาเซียน ด้าน Online Consumer Protection อย่างครบวงจร โดยจะร่วมกันทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน เพื่อเฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ซื้อ-ขายออนไลน์ ตลอดจนดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาการออกหนังสือสำคัญโดย สมอ. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมมือด้านวิชาการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านการมาตรฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันด้วย
          "หากนึกถึงความปลอดภัยในการใช้ e-Commerce ETDA ก็มองในมิติด้านของมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าด้วย ไม่เพียงแต่ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้ของ แต่กรณีพบสินค้าไม่มีมาตรฐาน ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต จะป้องกันหรือเยียวยา แก้ไขอย่างไร ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ ตามแนวทาง Online Consumer Protection ในระดับสากล ที่เป็นการทำงานเชิงรุก เพื่อป้องกัน และลดการเกิดปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ Mission ของ ETDA ในการทำให้คนไทย Go Online เพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า และ Vision ของ สมอ. ในการทำให้มาตรฐานไทย ขับเคลื่อนสินค้าและบริการ เป็นที่ยอมรับและแข่งขันในระดับสากล ซึ่งการใช้และทำ e-Commerce อย่างมั่นใจ มั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือนับเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน นับเป็นอีกการต่อยอด โดยมุ่งดูแลผู้บริโภคคือคนไทยทุกคน" นางสุรางคณา กล่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad