Header Ads

Header ADS

ค่าบาทแข็งพ่นพิษทำข้าวไทยแพง 9เดือนส่งออกแค่5.931ล้านตันลดลง28.1%

ค่าบาทแข็งพ่นพิษทำข้าวไทยแพง  9เดือนส่งออกแค่5.931ล้านตันลดลง28.1%
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งว่าจากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 9 เดือน ของปี 2562(มกราคม-กันยายน)มีปริมาณ 5,931,335 ตัน มูลค่า 99,978.9ล้านบาท (3,189.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)โดยปริมาณส่งออกลดลง 28.1% และมูลค่าลดลง 24.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561ที่มีการส่งออกปริมาณ 8,253,582ตัน มูลค่า 132,646.2 ล้านบาท (4,152.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
การส่งออกข้าวในเดือนกันยายน 2562 มีปริมาณ576,673 ตัน มูลค่า 9,703 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 28.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 15.0% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ที่มีการส่งออกเพียง 448,476 ตัน มูลค่า 8,437 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออกข้าวขาวและข้าวนึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขณะที่ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวมีปริมาณลดลงเนื่องจากราคายังคงอยู่ในระดับที่สูงมากโดยในเดือนสิงหาคม มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 251,904 ตัน เพิ่มขึ้น 34.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศโมซัมบิก ญี่ปุ่น แคเมอรูน เบนิน มาเลเซีย แองโกลาเป็นต้น
ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 187,728 ตัน เพิ่มขึ้น 58.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปตลาดประจำในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน แคเมอรูน เบนิน เป็นต้นส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 71,863 ตัน ลดลง 15.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลักของข้าวหอมมะลิ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา จีน สิงคโปร์ เป็นต้น
สมาคมคาดว่าในเดือนตุลาคมนี้ จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 600,000 ตัน เนื่องจากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของทุกปี ประเทศผู้นำเข้ามักจะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสไปจนถึงเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับใกล้เขาสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวจึงน่าจะทำให้ตลาดส่งออกกระเตื้องขึ้นมาบ้างหลังจากที่ตลาดอยู่ในภาวะซบเซามาหลายเดือนแล้ว
แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่ในช่วงนี้ค่าเงินบาทยังคงอยู่ในระดับที่แข็งค่าแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปีและมีแนวโน้มที่จะหลุดลงไปในระดับต่ำกว่า 30 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งที่สำคัญ เช่น เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน กัมพูชา ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลง อาจส่งผลให้การส่งออกข้าวไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ซึ่งในปีนี้อาจจะส่งออกได้เพียง 8 ล้านตัน
ภาวะราคาข้าวส่งออกของไทยในช่วงนี้อยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่งประมาณ 60-70 เหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 สมาคมประกาศราคาข้าวขาว 5% ที่ 423 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถานที่ 348-352, 363-367 และ 361-365 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลำดับ ขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิ100% อยู่ที่ 1,214 เหรียญสหรัฐฯต่อตันส่วนราคาข้าวหอมเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 570 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.