‘กลุ่มอมตะ’ชูแผนลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากขยะ-แสงอาทิตย์ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

‘กลุ่มอมตะ’ชูแผนลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากขยะ-แสงอาทิตย์

‘กลุ่มอมตะ’ชูแผนลงทุน  ผลิตไฟฟ้าจากขยะ-แสงอาทิตย์
นายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิริตี้ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มอมตะกล่าวว่า ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อมตะได้วางเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ(สมาร์ท ซิตี้) กำหนดเป็นแผน ระยะ 5 ปี โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2563
ในส่วนของสมาร์ท เอเนอร์จี้หรืออัจฉริยะ ด้านพลังงาน ขณะนี้อมตะได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน้ำ (Solar Floating) และการนำขยะมาพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้า เพื่อการนำทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส่วนการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน้ำ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่มอมตะ จะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทั้งด้านการลงทุน และขนาดกำลังการผลิต ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งที่จะสามารถนำมาผลิตได้ทั้งในกระบวนการผลิตน้ำที่ป้อนให้กับอุตสาหกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad