Header Ads

Header ADS

“จุรินทร์”ลุยตามหา “ข้าวไทยพันธุ์ใหม่” ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก

img

“จุรินทร์”เปิดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ มีผู้ส่งเข้าประกวดรวม 48 ราย เตรียมตัดสินเดือนธ.ค.นี้ ตั้งเป้าได้พันธุ์ข้าวที่ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก และทำให้ข้าวไทยเดินไปสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้ง ย้ำยุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี ต้องมีข้าวพันธุ์ใหม่อย่างน้อย 12 สายพันธุ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเปิดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของการเกษตรไทย เป็นครั้งแรกที่มีการจับมือกันทำกิจกรรมที่เป็นอนาคตข้าวของประเทศไทย โดย 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้จัดการประกวดพันธุ์ข้าวใหม่ ร่วมกันคัดข้าวพันธุ์ใหม่ที่จะนำเสนอต่อตลาดโลก และจะมีผลทำให้อนาคตข้าวไทยเดินหน้าไปสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้ง
         
ทั้งนี้ ในการจัดประกวดครั้งนี้ มีผู้ส่งข้าวเข้าประกวดถึง 48 ราย และคาดหวังว่าข้าวที่ชนะการประกวดจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก นำไปสู่การพาณิชย์นำรายได้เข้าประเทศ ซึ่งจะมีการตัดสินในเดือนธ.ค.2564 อย่างน้อยประเทศไทยจะมีคำตอบที่เป็นรูปธรรมว่า จะได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีกกี่พันธุ์
         
ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย กำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 2563-67 โดยตนเป็นประธาน และทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมเกษตรกร สภาการเกษตร สมาคมชาวนาและทุกสมาคมที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการมาแล้ว
         
โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” มีแผนงานชัดเจน คือ 1.การลดต้นทุนการผลิต เป้าหมาย ภายใน 5 ปี จะลดต้นทุนการผลิต จากไร่ละ 6,000 บาทให้เหลือไม่เกิน 3,000 บาท 2.เพิ่มผลผลิตจากปัจจุบันไร่ละ 465 กิโลกรัม เป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่เป็นอย่างต่ำ และ 3.ปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพราะรสนิยมการบริโภคข้าวโลกเปลี่ยนไปจากอดีตที่นิยมข้าวพื้นแข็ง ปัจจุบันตลาดโลกเป็นตลาดของข้าวพื้นนุ่ม แต่ไทยไม่สามารถผลิตข้าวพันธุ์ใหม่ได้ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ขาดความหลากหลาย ไม่สนองความต้องการของตลาด เสียศักยภาพในการแข่งขันในตลาดข้าวโลก
         
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงพันธุ์ข้าว ต้องใช้ระยะเวลา ไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ยุทธศาสตร์ข้าวจึงเป็นธงนำที่กำหนดชัดเจนว่าภายใน 5 ปี จะต้องสร้างข้าวพันธุ์ใหม่ให้ได้อย่างน้อย 12 พันธุ์ โดยเป็นข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวหอมมะลิ 2 พันธุ์ และข้าวโภชนาการสูง เพื่อตอบสนองต่อความตลาดยุคใหม่อีก 2 พันธุ์ รวมเป็น  12 พันธุ์ภายใน 5 ปี

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.