ภาพวาดศิลปะจัดแสดงและจำหน่ายภาพเขียนโดยศิลปินในโครงการ ให้คำปรึกษาธุระกิจและออกแบบด้วยงานศิลปะ รับออกแบบงานศิลปะตามความต้องการ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ภาพวาดศิลปะจัดแสดงและจำหน่ายภาพเขียนโดยศิลปินในโครงการ ให้คำปรึกษาธุระกิจและออกแบบด้วยงานศิลปะ รับออกแบบงานศิลปะตามความต้องการ

 มูลนิธิ ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร


ภาพวาดศิลปะจัดแสดงและจำหน่ายภาพเขียนโดยศิลปินในโครงการ ให้คำปรึกษาธุระกิจและออกแบบด้วยงานศิลปะ รับออกแบบงานศิลปะตามความต้องการ


ข้อมูลลิขสิทธิ์
"ธารศิลป์ รักษ์จิตรกร" ใช้ริเริ่มโดยกลุ่มคณาจารย์จิตรกร ประติมากร และผู้รักงานศิลปะที่มีความปราถนาอยากแบ่งปันความสุข ส่งเสริมงานศิลปะ อนุรักษ์งานเขียนไทย และสร้างขวัญและกำลังใจแด่ศิลปะผู้สร้างผลงาน สู่สังคมและแวดวงผู้ชอบสะสมงานศิลปะให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นการนำงานศิลปะที่มีคุณค่ายิ่งมาจัดเป็นนิทรรศการ เป็นที่มาของรายได้ซึ่งจะเป็นทุนช่วยเหลือศิลปิน เป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ได้ป่วย และสนับสนุนสวัสดิการในยามที่ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐยังไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างเพียงพอ และอีกประการหนึ่ง การจัดตั้งมูลนิธิฯ นี้ขึ้น เพื่อแสดงความห่วงใยเอื้ออาทร และเกื้อกูลกันในกลุ่มศิลปิน ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสินค้า
จัดแสดงและจำหน่ายภาพเขียนโดยศิลปินในโครงการ
- มูลนิธิมีความตั้งใจที่จะจัดงานนิทรรศการศิลปะในทุกๆปี เพื่อเป็นโอกาศในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินในโครงการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเสนอภาพลักษณ์ของศิลปะไทยสู่สายตาประชาชนในประเทศไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น


ให้คำปรึกษาธุระกิจและออกแบบด้วยงานศิลปะ
- ด้วยความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของศิลปินในโครงการ มูลนิธิจะนำเอาศิลปะไปประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาขององค์กรต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

รับออกแบบงานศิลปะตามความต้องการ
-ศิลปินของมูลนิธิมีความถนัดในศิลปะหลายแขนง สำหรับท่านที่สนใจงานศิลปะชิ้นใหม่ที่ไม่เหมือนใครในโลก มูลนิธิพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มใจ

ร่วมเป็นหุ้นส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate Social Responsibility)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad