Header Ads

Header ADS

ไขข้อข้องใจการบริการซื้อขายเหรียญของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 18/2564

1. เหรียญที่ถูกห้ามจดทะเบียน (list) สามารถออกเสนอขายได้หรือไม่

คำตอบ ผู้ออกสามารถออกเสนอขายเหรียญได้ แต่ไม่สามารถนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ได้ ยกเว้นเหรียญตาม (4) สามารถ list ที่ศูนย์ซื้อขายอื่นได้

2. ประกาศนี้ไม่มีผลย้อนหลัง หมายความว่าอย่างไร

คำตอบ เหรียญที่ list ก่อนหรือในวันที่ 11 มิ.ย. 2564 สามารถซื้อขายต่อไปได้ เท่ากับจำนวนที่จดทะเบียนแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.