Header Ads

Header ADS

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีรดน้ำ ขอพร “นายโพธิพงษ์ และนางยุพา” โอกาสวันสงกรานต์ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล

  ​​​​​​​  ​​​​​​​ 

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีรดน้ำ ขอพร “นายโพธิ


พงษ์ และนางยุพา”


โอกาสวันสงกรานต์ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายกฤษฎา ล่ำซำ รองประธานกรรมการ นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดพิธีรดน้ำ ขอพรจากนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ และนางยุพา ล่ำซำ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ สร้างวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่ โดยพิธีจัดขึ้น ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ​​​​​​​  ​​​​​​​ 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.