เร่งซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ให้จบภายใน 3ปี - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เร่งซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ให้จบภายใน 3ปี

เร่งซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ให้จบภายใน 3ปีรัฐมนตรีพลังงาน ประกาศเร่งเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ ให้จบภายใน 3 ปี(2563-2565) เพื่อเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในปี 2565 หวังกระตุ้นการลงทุนสร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก  พร้อมสั่งปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี2561-2580 หรือ แผน AEDP 2018 ใหม่ ให้สอดคล้องแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ พ.ศ.2561-2580 หรือ PDP2018 ที่อยู่ระหว่างปรับปรุง
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานจะเร่งรัดการเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ ภายใน 3 ปีนี้(2563-2565) ซึ่งเป็นโควตาที่อยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี2561-2580 หรือ PDP 2018 โดยจะต้องมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และกระทรวงมหาดไทยที่เป็นเจ้าภาพหลัก รวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ส่วนราคาในการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนนั้น ยังต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดก่อน ซึ่งได้ให้หลักการว่าจะต้องอิงจากฐานข้อมูลเดิมที่มีการกำหนดไว้ ทั้งส่วนของรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้า,โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก(SPP)และโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก(VSPP) ซึ่งหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ คือการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาในการกำจัด
“ตอนนี้ รัฐบาลจะมีการออกนโยบายใหม่ 2 เรื่อง คือ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน กับ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะต้องเร่งดำเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ COD ภายในปี 2565 ฉะนั้น จะต้องเร่งดำเนินโครงการเร็วขึ้น เพื่อให้เกิดการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างรวดเร็ว หลังจากก่อนหน้านี้ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหยุดชะงักลง”
นอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี2561-2580 หรือ แผน AEDP 2018 ใหม่ ให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี2561-2580 หรือ PDP 2018 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่  โดย แผนAEDP ฉบับใหม่ จะต้องรองรับต่อนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมพลังงานชุมชน โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ที่อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตามคาดว่า การจัดทำแผน AEDP ฉบับใหม่ จะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad