ILINK ปลื้ม ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI 2562 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ILINK ปลื้ม ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI 2562

    

      บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ได้รับเลือกหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มที่ 5 ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้าน

          จากการที่ ILINK ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้น THSI นับเป็นความสำเร็จก้าวที่สำคัญของ ILINK ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะ "เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน" ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ รวมทั้งมีความตั้งใจในการตอบแทนคุณค่าและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ส่งผลทำให้ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นับเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG
          ทั้งนี้มีบริษัทจดทะเบียน ("บจ.") ที่ได้เข้ารายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้งสิ้น 98 บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยคำถาม 19 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลจากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่ง บจ. ที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจะต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติ หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad