โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ

 การทำงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะทำงาน "โอซีซี สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ" ได้เดินทางไปอบรมความรู้เรื่องการดูแลผิวที่ถูกต้อง และการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ แก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม 2 ปีแล้ว มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 20 สถาบัน
          ซึ่งโครงการนี้มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพผิวที่แข็งแรง ลดทอนการเกิดปัญหาด้านผิวพรรณในช่วงวัยรุ่น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาเนื่องจากการดูแลผิวพรรณที่ผิดวิธี พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้มอบความรู้ด้านการแต่งหน้าให้แก่ประชาชนที่สนใจ ผู้ที่ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ และทัณฑสถานต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2295-4545 ต่อ 332 หรือเว็บไซต์ www.occ.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad