Header Ads

Header ADS

วิศวะมหิดล จัด “โครงการพัฒนาทักษะด้านสุขภาพด้วยศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์ แก่โรงเรียนบ้านถ้ำธง จ.ชุมพร”


              วิศวะมหิดล จัด “โครงการพัฒนาทักษะด้านสุขภาพด้วยศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์

            แก่โรงเรียนบ้านถ้ำธง จ.ชุมพร”

 


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติรองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการ “พัฒนาทักษะด้านสุขภาพด้วยศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์ แก่โรงเรียนบ้านถ้ำธง จ.ชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปัญญา ไข่มุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อ และวิทยาศาสตร์การกีฬา อดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร งานได้รับความสนใจจากชมรมผู้สูงอายุทองอุไร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และผู้สนใจ เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องอินโนจีเนียร์ สตูดิโอ อาคาร 3 (ตึกแดง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ในงานมีการบรรยายใน 2 หัวข้อ ประกอบด้วย 1. สุขภาพดี กีฬาเด่น ด้วยศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2. ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์กีฬาอย่างถูกวิธีด้วยศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมทั้งส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน โดยมี อาจารย์อมราวรรณ แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำธง เป็นผู้รับมอบ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สนิทสนมกลมเกลียวกัน ให้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้แก่เยาวชน 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.