Header Ads

Header ADS

ส.อ.ท.มุ่งสู่องค์กรกำหนดมาตรฐานขั้นสูง SDOs นำร่องผลักดัน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม

ส.อ.ท.มุ่งสู่องค์กรกำหนดมาตรฐานขั้นสูง SDOs นำร่องผลักดัน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.