Header Ads

Header ADS

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2020 (RSP Innovation Day 2020)

 


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)

จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2020 (RSP Innovation Day 2020)


กรุงเทพฯ, 9 พฤศจิกายน 2563  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2020 (RSP Innovation Day2020) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาด รวมถึงการแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน

ภายในงานมีการให้คำปรึกษาด้านการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาด ตลอดจนการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปีRSP Innovation Awards แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีผลงานเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย สอว. สนับสนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ ผ่าน 5 แผนงานหลัก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน RSP Innovation Day 2020 ในระหว่างวันที่ 17 - 18พฤศจิกายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซน B เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ www.facebook.com/MHESIThailand

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.