Header Ads

Header ADS

TM โชว์ผลงาน 9 เดือนแรก มีกำไร 30.53 ล้านบาท

TM โชว์ผลงาน 9 เดือนแรก มีกำไร 30.53 ล้านบาท

"TM" เผยผลงาน 9 เดือนแรก มีกำไร 30.53 ล้านบาท ชี้แนวโน้ม รพ.ขนาดเล็กยังโตได้ดี หนุนรายได้อนาคต

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 30.53 ล้านบาท ลดลง 19.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 38.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้ และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน

โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับงวด 9 เดือน อยู่ที่ 471. 17 ล้านบาท และมีรายได้จากการขาย 477.16 ล้านบาท ลดลง 58.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองลดลงอยู่ที่ 428.05 ล้านบาท ลดลง 59.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 12.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทั้งนี้ ยอดขายในส่วนของกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ 49.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.53 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนเกี่ยวกับโรงพยาบาลขนาดเล็กและสถานดูแลผู้สูงอายุ จะมีส่วนช่วยต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท และเสริมรายได้อีกช่องทางหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนี้อีกมาก ประกอบกับเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

"บริษัทฯ คาดว่าในปีนี้ รายได้รวมทั้งปีน่าจะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการทำกำไรและยังมีรายได้ที่คาดว่าน่าจะดีขึ้นต่อเนื่อง จากยอดขายของสินค้าเดิม และยอดขายสินค้าใหม่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง" นางสุนทรี กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.