Header Ads

Header ADS

ผู้ถือหุ้น ATP30 ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 63 หุ้นละ 0.03บาท 74.95% ของกำไรสุทธิฯ

 


ผู้ถือหุ้น ATP30 ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 63 หุ้นละ 0.03บาท 74.95% ของกำไรสุทธิฯ

พร้อมแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่


นายชาติชาย พานิชชีวะ (ที่4จากขวา) ประธานกรรมการ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (ขวา) รองประธานกรรมการ นายปิยะ เตชากูล (ที่3จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. เอทีพี 30 (“ATP30”) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 63 จำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น หรือ 74.95% ของกำไรสุทธิ กำหนด Record Date 9 เม.ย 64 และจ่ายปันผ 30 เม.ย.64 พร้อมแต่งตั้ง นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร (ซ้าย) ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.