Header Ads

Header ADS

TMILL มอบทุนสนับสนุนการศึกษา

TMILL มอบทุนสนับสนุนการศึกษา


ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนปุณหังสนาวาส  จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 14 ทุน   เพื่อสร้างโอกาส และสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่เยาวชน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการมาต่อเนื่อง


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.