Header Ads

Header ADS

บีโอไอร่วมกับกรมสรรพสามิตชี้แจงมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า

บีโอไอร่วมกับกรมสรรพสามิตชี้แจงมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกับ ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จัดโดยกรมสรรพสามิต ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อเร็วๆ นี้ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.