1 - 8 มี.ค. นี้ กองทุนบัวหลวงเสนอขาย B-SIP ลงทุนผ่านกองทุนของ Pictet AM ตอบโจทย์การลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของโลก - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

1 - 8 มี.ค. นี้ กองทุนบัวหลวงเสนอขาย B-SIP ลงทุนผ่านกองทุนของ Pictet AM ตอบโจทย์การลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของโลก


กองทุนบัวหลวงเสนอขาย B-SIP ลงทุนผ่านกองทุนของ Pictet AM วันที่ 1 - 8 มี.ค. นี้

1 - 8 มี.ค. นี้ กองทุนบัวหลวงเสนอขาย B-SIP ลงทุนผ่านกองทุนของ Pictet AM ตอบโจทย์การลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของโลก


กองทุนบัวหลวงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน หรือ B-SIP ระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2564 ผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่จะไปลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริหารโดย Pictet Asset Management บริษัทจัดการการลงทุน ภายใต้ Pictet Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน เน้นลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่สร้างผลเชิงบวกต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง เสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน หรือ B-SIP ครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2564 ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 500 บาท โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ กองทุนนี้จะมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainability) และพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลก โดยคำนึงถึงผลเชิงบวกต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก  

“เวลานี้ ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เช่น สหรัฐอเมริกา มีนโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุโรปตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 หรือจีนที่มีแผนแม่บท 5 ปี (2021-2025) ลดการใช้น้ำมัน ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยตั้งเป้าปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2060  ขณะที่นักลงทุนก็มองหาโอกาสลงทุนในบริษัทเหล่านี้ เพื่อรับโอกาสที่เงินลงทุนจะเติบโตได้ในระยะยาวไปกับเมกะเทรนด์ของโลก ซึ่ง B-SIP เป็นคำตอบให้ผู้ที่มองหาการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” นายพีรพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ B-SIP เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่จะไปลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริหารโดย Pictet Asset Management บริษัทจัดการการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอยู่ภายใต้ Pictet Group กลุ่มการเงินชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์

B-SIP จะลงทุนผ่านกองทุน Pictet - Global Environmental Opportunities ซึ่งผู้จัดการกองทุนเน้นลงทุนแบบ High Conviction ในบริษัทที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนทรัพยากรและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตพลังงานทดแทน การใช้เทคโนโลยีจัดการปัญหาเรื่องน้ำ การทำเกษตรกรรมยั่งยืน นอกจากนี้ กองทุน B-SIP จะลงทุนเพิ่มเติมผ่านกองทุน Pictet - Clean Energy ที่ให้น้ำหนักลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy) รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตที่สะอาดและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
news20210225_1.jpg
ตัวอย่างหุ้นที่กองทุนของ Pictet Asset Management ลงทุน ได้แก่ Orsted บริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในเดนมาร์ก และเป็นบริษัทพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา ก่อสร้าง และผลิตพลังงานจากกังหันลม พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ผลิตพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น พลังงานชีวภาพ พลังงานจากของเสีย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี ACTIV ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อยานพาหนะ การเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยสูง สามารถออกแบบและผลิตอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก มีการร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ในการผลิตรถยนต์ไร้คนขับเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง และ Kingspan ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา และผลิตโซลูชันสำหรับเปลือกอาคาร ในรูปแผ่นผนังและหลังคาฉนวนสำเร็จรูป ได้รับประโยชน์โดยตรงจากธีมอาคารสีเขียว และการลดก๊าซเรือนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า หากผู้ลงทุนเชื่อว่าการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน พร้อมมีศักยภาพการเติบโตสูง เป็นการเปิดรับโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ความผันผวนในตลาดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน กับปัจจัยเสี่ยงอื่นที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยมองกรอบระยะเวลาขั้นต่ำในการลงทุน 3-5 ปีขึ้นไป B-SIP นับเป็นกองทุนที่ตอบโจทย์

ผู้ลงทุนในกองทุน B-SIP ในช่วง IPO 1-8 มีนาคม 2564 กองทุนจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย ส่วนภายหลัง IPO จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00

สอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน B-SIP หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ

 

 

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad