กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินภาพวาด 1,900 กว่าผลงาน หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินภาพวาด 1,900 กว่าผลงาน หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินภาพวาด 1,900 กว่าผลงาน 

หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน”  ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินผลการประกวดวาดภาพเด็ก โครงการพัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ซึ่งมีจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 1,970 ชิ้น โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์, อาจารย์สังคม  ทองมี, ศาสตราจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร, ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง, นางสาวหัสภพ ตั้งมหาเมฆ  


นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเติบโตตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ และจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เด็กอยู่ในสภาวะเครียดได้รับความกดดัน ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เด็กได้รับผลกระทบ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ด้วยกิจกรรมศิลปะ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา) ภายใต้หัวข้อ “สำนึกรักเเผ่นดิน”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ได้รับการฝึกฝนทักษะด้านศิลปะ สามารถผลิตผลงานส่งเข้าประกวด และเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ


นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับอายุ  6 – 9 ปี จำนวน 426 ชิ้น ระดับอายุ 10 – 12 ปี จำนวน 872 ชิ้น ระดับอายุ 13 – 16 ปี จำนวน 504 ชิ้น และระดับอายุ 17 – 18 ปี จำนวน 168 ชิ้น รวมผลงาน ที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 1,970 ชิ้น โดยรางวัลการประกวดแบ่งเป็นระดับละ 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 รางวัล ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายจุติ  ไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้มอบ ณ จังหวัดสงขลาศิลปะการวาดภาพเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความเพลิดเพลิน เกิดความสงบ มีสมาธิ และส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทางด้านร่างกาย การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ  การมองโลกในแง่บวก สร้างความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการเข้าสังคมให้กับเด็ก ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad