บอร์ด TPOLY เคาะปันผล 0.01065 บาท/หุ้น เดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐ-เอกชน จ่อออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.รองรับแผนขยายธุรกิจ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บอร์ด TPOLY เคาะปันผล 0.01065 บาท/หุ้น เดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐ-เอกชน จ่อออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.รองรับแผนขยายธุรกิจ

บอร์ด TPOLY เคาะปันผล 0.01065 บาท/หุ้น เดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐ-เอกชน จ่อออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.รองรับแผนขยายธุรกิจ

บอร์ด TPOLY เคาะปันผล 0.01065 บาท/หุ้น เดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐ-เอกชน จ่อออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.รองรับแผนขยายธุรกิจ

TPOLY เดินหน้าประมูลงานใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง บอร์ดใจดีไฟเขียวปันผลเป็นเงินสด อัตราหุ้นละ 0.01065 บาท พร้อมจ่าย 20 พฤษภาคมนี้ เตรียมออกหุ้นกู้วงไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจ ฟาก “ปฐมพล สาวทรัพย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุมองหาโอกาสต่อยอดจากธุรกิจเดิม พร้อมแตกไลน์ธุรกิจใหม่ หนุนผลงานเติบโตอย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) เปิดเผยว่า แนวโน้มของการดำเนินงานในปี 2564 ยังมีทิศทางที่ดี เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีงานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 2,700 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมงานที่ชนะการประมูลแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง และคาดว่า จะสามารถทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้ เป็นต้นไป อีกทั้งยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนผลงานเติบโตอย่างมั่งคง และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

“แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่บริษัทฯ ยังเดินหน้าประมูลงานใหม่ๆ โดยเฉพาะงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ทั้งงาน ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล สถานศึกษา สนามบิน เป็นต้น รวมทั้ง งานก่อสร้างชลประทานและประปา เพื่อรักษาระดับงานที่ประมูลใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย” นายปฐมพลกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ TPOLY กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และการขยายธุรกิจใหม่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาขั้นตอนต่างๆ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปี 2564 เพื่อช่วยหนุนธุรกิจให้เติบโตได้ในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2563 มีรายได้รวม 3,974.33 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 341.02 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.01065 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 22 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า อายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/ หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้นและ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวนหรือบางส่วนของบริษัท และเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad