ส.อ.ท.รับรอง MiT 16 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนSSI หนุนนโยบายภาครัฐใช้สินค้าในประเทศ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ส.อ.ท.รับรอง MiT 16 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนSSI หนุนนโยบายภาครัฐใช้สินค้าในประเทศ

ส.อ.ท.รับรอง MiT 16 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนSSI หนุนนโยบายภาครัฐใช้สินค้าในประเทศ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รับรอง 16 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ ตามโครงการการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand หรือ MiT เพื่อจุดประกายให้เกิดการสร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในสินค้าไทย ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศ หันมาให้การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น ตามประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สำหรับงานก่อสร้าง กำหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

ส.อ.ท.รับรอง MiT 16 ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนSSI หนุนนโยบายภาครัฐใช้สินค้าในประเทศ

เอสเอสไอ ในฐานะผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศ เชื่อมั่นว่าสามารถตอบสนองปริมาณการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในโครงการของภาครัฐ และนำสู่การส่งเสริมการจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเพิ่มขึ้น ตลอดจนการหมุนเวียนให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad