แพทยสมาคมฯ แพทยสภา ร่วมกับ บีทีเอส กรุ๊ป ฯ ไทยประกันชีวิต มอบเงิน ๕ ล้านบาท แก่ครอบครัว “หมอปัญญา" แพทย์ผู้เสียสละของมหาสารคาม - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แพทยสมาคมฯ แพทยสภา ร่วมกับ บีทีเอส กรุ๊ป ฯ ไทยประกันชีวิต มอบเงิน ๕ ล้านบาท แก่ครอบครัว “หมอปัญญา" แพทย์ผู้เสียสละของมหาสารคาม

                 แพทยสมาคมฯ แพทยสภา ร่วมกับ บีทีเอส กรุ๊ป ฯ ไทยประกันชีวิต

มอบเงิน ๕ ล้านบาท แก่ครอบครัว “หมอปัญญา" แพทย์ผู้เสียสละของมหาสารคาม

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ าสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันชีวิต ในโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” ให้แก่ครอบครัว นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ซึ่งเป็นบุคลากร ทางการแพทย์รายแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โรคโควิด-๑๙)

     แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ โดยคณะกรรมการ จึงมีมติให้เสนอบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน ) จ่ายสินไหมทดแทน จากกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ในโครงการดังกล่าว แก่ทายาท ของนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกรมธรรม์ฉบับนี้ ได้รับทุน สนับสนุนหลักจาก คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยได้มอบเงินให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ และยังมีองค์กร และผู้ร่วมบริจาคอีกมากมายหลายท่านใน การซื้อกรมธรรม์ประกันคุ้มครองชีวิต ให้แพทย์ที่ติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ จากการทำหน้าที่ของตน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในการจัดทำกรมธรรม์จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ กล่าวว่า นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในวงการแพทย์ของประเทศไทย ต่อการจากไปของ นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ทั้งนี้ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการเสียชีวิตของท่าน โดยนายแพทย์ปัญญา ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วย และชุมชนมหาสารคามมาโดยตลอด เรารู้สึกเสียดาย อาลัยที่ชาวมหาสารคามได้สูญเสียแพทย์ผู้เสียสละทำงานให้แก่ประชาชน และยังสูญเสียชีวิตของครูแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ รักในการเป็นอาชีพแพทย์ และให้ความรู้ช่วยสอนนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนที่จบไป ได้เป็นแพทย์ที่มคุณธรรม ทำให้ผู้ป่วยมีความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) เหมือนอย่างที่มีให้แก่ท่าน

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ แต่ท่านได้ทำเวชปฏิบัติสมกับเป็นแพทย์ที่ทำให้คนไข้ และประชาชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวท่าน และประกอบอาชีพแพทย์จนท่านถึงแก่ชีวิต สอดคล้องกับ “จิตวิญญาณ”ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเสียสละเพื่อสังคมโดยตลอดมาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ดังกล่าวให้แก่ครอบครัวท่าน เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เสียสละตนเองเพื่อคนไข้ทุกคน

     อนึ่ง นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ อายุ ๖๖ ปี เป็นแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังรักษาผู้ป่วยในจังหวัดมหาสารคาม เป็นที่เคารพรักของชาวมหาสารคาม เป็นคุณหมอผู้เสียสละ และทุ่มเทที่สุดให้กับคนไข้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งคนไข้ติดเตียง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาจากการติด เชื้อโรคโควิด-๑๙ เนื่องมาจากการรักษาคนไข้อย่างไม่ย่อท้อ จนวันที่ท่านได้รักษาผู้ป่วยที่มาตรวจที่คลินิกเวชกรรม ปัญญาการแพทย์ของท่าน นายแพทย์ปัญญา เคยกล่าวไว้ว่า “ผมรักการเป็นหมอ และเป็นหมอต้องรัก คนไข้นะ” เป็นคำกล่าวของนายแพทย์ปัญญา แพทย์ในดวงใจของพวกเราชาวมหาสารคาม

     ทั้งนี้ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการสูญเสียนายแพทย์ที่ดี มีใจรักคนไข้ทุกคน และเป็นคุณหมออันเป็นที่รักของชาวมหาสารคาม มา ณ ที่นี้อีกครั้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad