“จุรินทร์”เผยผลงานรัฐบาล-พาณิชย์ ดันความเชื่อมั่นผู้บริโภค-เกษตรกรปี 63 ฟื้นตัวต่อเนื่อง - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

“จุรินทร์”เผยผลงานรัฐบาล-พาณิชย์ ดันความเชื่อมั่นผู้บริโภค-เกษตรกรปี 63 ฟื้นตัวต่อเนื่อง

img

“จุรินทร์”เผยผลงานรัฐบาล-พาณิชย์ ดันความเชื่อมั่นผู้บริโภค-เกษตรกรปี 63 ฟื้นตัวต่อเนื่อง

“จุรินทร์”เผยความเชื่อมั่นผู้บริโภค และความเชื่อมั่นเกษตรกร ปี 63 ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้เจอปัญหาหลายด้าน ทั้งสงครามการค้า เศรษฐกิจโลกหดตัว และการแพร่ระบาดของโควิด-19 เหตุรัฐบาลและพาณิชย์สามารถดูแลปัญหาได้ทุกมิติ ทั้งค่าครองชีพ การช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรกร ที่ได้รับผลดีจากโครงการประกันรายได้ เตรียมลุยต่อ ดันความเชื่อมั่นฟื้นตัวต่อเนื่อง
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้สำรวจและรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความเชื่อมั่นเกษตรกรปี 2563 พบว่า มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปี 2563 จะเป็นปีที่ประสบปัญหาหลายด้านต่อเนื่อง ทั้งสงครามการค้า การถดถอยของเศรษฐกิจโลก และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มระบาดในเดือนธ.ค.2562 และส่งผลชัดเจนต่อไทยในช่วง 4 เดือนของปี 2563
         
“ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมของไทยในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง ก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้น ตามสถานการณ์และความสามารถในการรับมือกับปัญหาของรัฐบาลไทยและกระทรวงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ ยกเว้นบางช่วงที่อาจมีสถานการณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่บ้าง แต่โดยรวมความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่เดือนพ.ค.2563 เป็นต้นมา”
สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์โควิด-19 ของโลกยังเป็นปัญหา และเศรษฐกิจโลกยังซบเซานั้น มาจากพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่สามารถลดทอนผลกระทบจากภายนอกได้ดี รวมทั้งการบริหารจัดการดูแลของภาครัฐในทุกมิติ ทั้งการดูแลค่าครองชีพ การช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งรายใหญ่ รายกลางและรายย่อย และการดูแลประชาชนเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกร ที่ภาครัฐให้ความสำคัญและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายตัวปรับตัวดีขึ้น มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นตัวช่วยสำคัญ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นโดยรวมเกษตรกร ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ความเชื่อมั่นในอนาคตของเกษตรกรปรับตัวมาอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 แล้ว ตั้งแต่เดือนก.ย.-ธ.ค.2563 และมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นหรือมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืชหลัก 5 ชนิด ทั้งข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการช่วยเหลือผลไม้และพืชเกษตรทุกตัวเชิงรุก รวมถึงโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและประชาชนต่อไป และทำให้ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นในที่สุด โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่นของกระทรวงพาณิชย์ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามประจำเดือนได้ที่ https://sim.tpso.moc.go.th/ccionline


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad