Header Ads

Header ADS

สตง. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

           

"สตง. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 

พบการเบิกจ่ายค่าทำงานวันหยุดพักผ่อนประจำปีของพนักงานและลูกจ้างรวมสองปี เป็นเงินกว่า 300 ล้านบาท  

ผลการตรวจสอบชี้ชัด มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งระเบียบและข้อสั่งการไม่เหมาะสม 

จึงมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

ล่าสุดหน่วยงานดังกล่าวได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. แล้ว ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึงปีละประมาณ 165 ล้านบาท"
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.