กรมพัฒน์ฯ ผนึกกรมส่งเสริมสหกรณ์ สร้างแพลตฟอร์มกลาง ช่วยเกษตรกรขายออนไลน์ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กรมพัฒน์ฯ ผนึกกรมส่งเสริมสหกรณ์ สร้างแพลตฟอร์มกลาง ช่วยเกษตรกรขายออนไลน์

img

กรมพัฒน์ฯ ผนึกกรมส่งเสริมสหกรณ์ สร้างแพลตฟอร์มกลาง ช่วยเกษตรกรขายออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าผลักแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ช่วยสินค้าเกษตรมีช่องทางการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านออนไลน์ มั่นใจช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ดันไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก  
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการร่วมขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” พร้อมด้วยหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมหารือร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านระบบ Zoom เพื่อรวบรวมข้อมูลแพลตฟอร์มที่มีอยู่ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะหาทางเลือกที่ดีที่สุดของการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ร่วมกัน  

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อช่วยสนับสนุนและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และทำการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ และสินค้าเกษตรแปรรูป ช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถขยายช่องทางการตลาดสู่ออนไลน์ได้ สร้างความมั่งคงในเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นไปจนถึงประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก
        
“การร่วมกันออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันเกษตรกรให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ส่งเสริมและผลักดันสินค้าเกษตรเข้าสู่ช่องทางออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซมากขึ้น ช่วยขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกันช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมูลค่าทางการค้า พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เพิ่มรายได้ ให้คนในท้องถิ่น รวมทั้งช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากมือเกษตรกรได้โดยตรง สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น”นายทศพลกล่าว
         
ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต โดยคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตได้เห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และบรรลุพันธกิจร่วม 4 พันธกิจ ได้แก่ การสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) การสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ และการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad