ธ.ไทยเครดิตฯ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ธ.ไทยเครดิตฯ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่

 ธ.ไทยเครดิตฯ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่

กรุงเทพฯ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) แสดงความห่วงใยไปยังลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Home for Cash) สินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย เช่น การปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ ชะลอการชำระหนี้ ลดค่าธรรมเนียมการโอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารตระหนักถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของลูกค้าสินเชื่อจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบด้านเศรฐกิจต่อผู้คนในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ หรือพนักงานที่มีรายได้ประจำธนาคารได้รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าสินเชื่อ เพื่อหามาตรการความช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยธนาคารได้จัดให้เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ดูแลให้คำปรึกษาลูกค้าสินเชื่อธุรกิจโดยตรง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ออกมาตรการความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Home for Cash) สินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้อีกครั้ง”

มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังต่อไปนี้

1. ลดภาระการผ่อนชำระหนี้ และ/หรือ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ (ระยะเวลาบังคับใช้ ภายใน 31 ธ.ค. 64)
   • ปรับลดจำนวนเงินค่างวดในการผ่อนชำระ และ/หรือ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน
   • ชะลอการชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย เป็นการชั่วคราว

2. การตีโอนทรัพย์หลักประกันชำระหนี้ (ระยะเวลาบังคับใช้ ภายใน 31 ธ.ค. 64)
   • ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%

3. การชะลอการชำระหนี้ (ระยะเวลาบังคับใช้ ภายใน 30 มิ.ย. 64)
   • ชะลอการชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
   • ระยะเวลาการชะลอการชำระหนี้ ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2564


หมายเหตุ: รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าธนาคารสามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 ผ่านช่องทาง Call Center โทร 02 697 5454 หรือสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิต ของธนาคารทุกแห่ง ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad