มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศความพร้อมร่วมโครงการ U2T เน้นลดรายจ่าย สร้างรายได้ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศความพร้อมร่วมโครงการ U2T เน้นลดรายจ่าย สร้างรายได้

 


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศความพร้อมร่วมโครงการ U2T เน้นลดรายจ่าย สร้างรายได้ และแก้ปัญหาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศความพร้อมดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีส่วนร่วมพัฒนา 40 ตำบลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรสาครและสุพรรณบุรี เน้นความเข้มแข็งร่วมกับชุมชนสู่การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมให้ครบ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และแก้ปัญหาชุมชนให้ประสบความสำเร็จผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยยินดีที่ได้เป็น 1 ใน 76 สถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเรามีความพร้อมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่าและปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี และสมาชิกชุมชนในท้องที่ รวมสมาชิกกว่า 800 คน จะสามารถบูรณาการงานร่วมกันของโครงการดังกล่าว ในพื้นที่ เขตธนบุรีและเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเริ่มต้นโครงการด้วยการรับนโยบายจากผู้นำชุมชนโดยตรง ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการผ่านคณะกรรมการทำงานในระดับงานต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและให้คำแนะนำในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด การเตรียมบุคลากรให้มีทักษะพร้อมก่อนลงพื้นที่ อาทิ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ความเข้าใจต่อชุมชนในพื้นที่ วิธีการเก็บข้อมูล การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทำงานในชุมชน และทักษะจำเป็นตามงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสร้างชุมชนออนไลน์ขึ้นในกลุ่มงาน เพื่อให้เป็นที่รวมข้อมูล Big Data และถ่ายทอดข่าวสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพูดคุยเพื่อขอคำแนะนำในระหว่างที่โครงการดำเนินงาน ทั้งนี้ การทำงานในเขตพื้นที่ต่าง ๆ มีการกำชับเรื่องวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วย


“คาดว่าภายในไตรมาสแรกนี้ จะเห็นโครงการที่ลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถยกระดับเศรษฐกิจและสังคมให้ครบ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และแก้ปัญหาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกันสามารถยกระดับศักยภาพของนักศึกษาและบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการให้มีทักษะจำเป็นในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดากล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดช่องทางการสื่อสารในโครงการ 
U2T BSRU ให้นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนในพื้นที่ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ผู้ประสานงานตำบล คุณนิธิวัชร์ เศรษฐ์วริศธาดา โทร. 0-2473-7000 ต่อ1010 หรือ 098-894-2919 หรือ เว็บไซต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad