ดีอีเอส ติดตามความคืบหน้าภารกิจสำคัญ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ในพื้นที่ จ.ตาก จ.ระยอง ผ่านการประชุมทางไกล - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ดีอีเอส ติดตามความคืบหน้าภารกิจสำคัญ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ในพื้นที่ จ.ตาก จ.ระยอง ผ่านการประชุมทางไกล

title

ดีอีเอส ติดตามความคืบหน้าภารกิจสำคัญ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ในพื้นที่ จ.ตาก จ.ระยอง ผ่านการประชุมทางไกล

          นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ .. 2564  รอบที่ 1 ผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลโดยมีนางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เขตตรวจราชการที่ 17 .ตาก และเขตตรวจราชการที่ 8 .ระยอง  ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับปีงบประมาณ 2564  กระทรวงฯ เน้นการตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด และการแก้ไขปัญหา


ดีอีเอส ติดตามความคืบหน้าภารกิจสำคัญปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ในพื้นที่ จ.ตาก จ.ระยอง ผ่านการประชุมทางไกล

อุปสรรคในเชิงนโยบายภาพรวม ซึ่งมีโครงการหลักๆที่น่าสนใจ อาทิโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น เน้นกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับผู้ประกอบการด้านดิจิทัลฯการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ  เช่นกิจกรรมในการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงการพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงฯ เน้นเรื่องการบริหารสภานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ได้แก่ การขับเคลื่อนการใช้แพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชั่นไทยชนะ” และแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad