สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยมอบทุนนักเรียนหญิง ม.ปลาย 1,500,000 บาท - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยมอบทุนนักเรียนหญิง ม.ปลาย 1,500,000 บาท


มูลนิธิ EDF รับมอบทุนนักเรียนหญิง ม.ปลาย 1,500,000 บาท จากสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย

 สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) โดยนางแซนดร้า ฮาร์ฟอร์ด (ที่ จากซ้าย) ประธานร่วม นางวาเลอรี่ มูนอซ (ที่ 3 จากขวา) และนางมาเรีย ลุยซา (ที่ จากซ้าย) กรรมการด้านทุนการศึกษา มอบเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ให้มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนในปีการศึกษา 2566 จำนวน 250 คน โดยมีนางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (ที่ จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมูลนิธิรับมอบ โดยมีนางสาวศิริลักษณ์  อันตรเสน (ขวาสุด)  ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา นายวิจิตร นิลผาย (ซ้ายสุด) ผู้จัดการระบบสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมถ่ายภาพด้วย

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงระมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นด้านสิทธิสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศติดต่อกันมาเป็นปีที่ 12

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

องค์กรหรือผู้ที่สนใจบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน ตลอดจนร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนหรือชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02-579-9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org หรือ Line: @edfthai สำหรับการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย นอกจากนั้นสามารถติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai อินสตราแกรม https://www.instagram.com/edfthailand/ และทวิตเตอร์ https://twitter.com/EDFFoundation

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad