คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (CBS) จับมือบริษัท TPCX และ Bitkub Chain ลงนาม MOU โครงการร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยแพลตฟอร์ม Certifile ด้วยนวัตกรรมบล็อกเชน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (CBS) จับมือบริษัท TPCX และ Bitkub Chain ลงนาม MOU โครงการร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยแพลตฟอร์ม Certifile ด้วยนวัตกรรมบล็อกเชน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (CBS) จับมือบริษัท TPCX และ Bitkub Chain

ลงนาม MOU โครงการร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล

โดยแพลตฟอร์ม Certifile ด้วยนวัตกรรมบล็อกเชน


บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ภายใต้เครือสหพัฒน์ โดย นายกรวิชญ์ ณรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (Chulalongkorn Business School) โดย ศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด โดย นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้สำหรับนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่าและผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะ CBS โดยแพลตฟอร์ม Certifile ด้วยนวัตกรรมบล็อกเชน ณ Bitkub M Social ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอร์เทียร์ เมื่อวันก่อน

ปัจจุบันปัญหาการสวมสิทธิ์หรือการปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยและสร้างความเสียหายในวงกว้าง ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ส่งผลให้สังคมเสียประโยชน์อย่างยาวนาน อาทิ การปลอมแปลงเอกสารเพื่อประกอบการใช้สมัครงานหรือการศึกษาต่อ การปลอมบัตรประจำตัวเพื่อเข้าถึงทรัพยากรขององค์กร เป็นต้น โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือขาดฐานข้อมูลที่มีระบบตรวจสอบอย่างน่าเชื่อถืออย่างสะดวก จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการตรวจสอบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนำไปสู่สังคมที่เชื่อถือได้ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย

ในการร่วมมือครั้งนี้ จะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาแก้ปัญหาด้านการปลอมแปลงเอกสารและนวัตกรรมดังกล่าวสามารถตรวจสอบประวัติการออกเอกสารผ่านธุรกรรมบนบล็อกเชน ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่ออกโดย Chulalongkorn Business School (CBS) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทางผ่าน Certifile ไม่สามารถปลอมแปลงได้ และยากแก่การเจาะฐานข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกเก็บในรูปแบบ NFT (Non-Fungible Token) ผ่านมาตรฐาน KAP-721 บนเครือข่าย Bitkub Chain ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำเทียบเท่ากับ ERC-721 ของเครือข่าย Ethereum ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบเอกสารได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมงและตรวจสอบธุรกรรมได้บน BKC Scan สามารถลดขั้นตอนการทำงานในกระบวนการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากรและเวลาดำเนินการ นอกจากนี้ยังสามารถผลักดันระบบงานเอกสารสู่ความเป็น Paperless ได้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ CBS ที่ใส่ใจในด้านผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างยิ่ง ศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี ได้ให้ความเห็นว่าทาง CBS มีความสนใจและมีแนวคิดที่จะนำแพลตฟอร์มมาใช้ในการทำ Mastery Transcript เพื่อรวบรวมข้อมูลพัฒนาการจากการทำกิจกรรมของนิสิต การออกใบประกาศต่าง ๆ ในโครงการอบรมระดับ Non-Degree ของ CBS และสร้างฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลสำหรับทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิด Lifelong Learning กับผู้เรียนที่ไม่จำกัดเพียงในประเทศแต่ยังสามารถใช้งานได้ในระดับ Global อีกด้วย

ทั้งนี้ นายกรวิชญ์ ณรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ได้กล่าวเสริมถึงมุมมองของเครือสหพัฒน์ภายใต้การนำของ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับ Digital Transformation เป็นอย่างมาก อนึ่ง บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือสหพัฒน์ จึงพัฒนา Solutions เพื่อตอบสนองแนวคิดของคุณบุณยสิทธิ์ให้เกิดขึ้นจริง โดยเชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้เครือสหพัฒน์สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพที่แท้จริงและเหมาะสมต่อองค์กรได้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Panel Discussion ซึ่งเป็นการแชร์มุมมองของผู้บริหารจาก Chula Business School และ บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด เกี่ยวกับโปรเจกต์ Certifile รวมถึงได้รับเกียรติจาก นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้ามาร่วมสนทนาและให้ความเห็นถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน และศักยภาพที่จะยกระดับการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากบล็อกเชน โดยมีมุมมองว่าการพัฒนาโครงการที่ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานนี้ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมและก้าวเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในเวทีโลก

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มได้ที่ www.certifile.io และบิทคับเชนได้ที่

Website: https://tpc-x.com/

TPCX Facebook: https://www.facebook.com/tpcxcompanylimited/

Certifile Facebook: https://www.facebook.com/Certifile/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad