Header Ads

Header ADS

TMILL คว้ามาตรฐานระดับโลก FSSC22000

 


TMILL  คว้ามาตรฐานระดับโลก FSSC22000

 

กรุงเทพฯ -  บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัน (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบFSSC 22000 version 5.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้ผลิตอาหาร จาก Global Food Safety Initiative (GFSI) ที่เป็นสากลได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกอาหารในยุโรป
นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี   บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัน (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า   การได้รับมาตรฐานสากล FSSC 22000  Version 5.1  ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ  มีกระบวนการจัดการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.