Header Ads

Header ADS

ไทยเบฟขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ไทยเบฟ มอบเสื้อกั๊ก กระบองไฟ สนับสนุนการปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน จ.ตาก

ไทยเบฟขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ไทยเบฟ มอบเสื้อกั๊ก กระบองไฟ สนับสนุนการปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน จ.ตาก ค่ะ

จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามประเทศไทย บริเวณ อ.แม่สอด จ.ตาก ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา ทำให้มีผู้อพยพชาวเมียนมาร์จำนวนมากหนีภัยความไม่สงบข้ามมายังฝั่งประเทศไทย บริเวณพื้นที่ อ.แม่สอด และ อ.พบพระ จ.ตาก หน่วยงานความมั่นคงของประเทศไทยจึงได้ให้การช่วยเหลือ โดยนำผู้อพยพชาวเมียนมาร์ ไปพักอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว เพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายลง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ จึงได้ให้การสนับสนุนเสื้อกั๊กสะท้อนแสง และกระบองไฟ ภายใต้โครงการ “ชุมชนดี มีรอยยิ้ม” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด และ อ.พบพระ โดยจัดให้มีพิธีส่งมอบขึ้น ณ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็นผู้แทนรับมอบ โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาชุมชน และ นางภาวินี ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบ พร้อมด้วย ร.ท.ภัทรชัย ขันธหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ และ นายจงรัก เพชรเสน ผู้อำนวยการส่วนส่งกำลังบำรุง สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ร่วมพิธีดังกล่าว

นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวว่า “จากสถานการณ์ที่มีการสู้รบภายในประเทศเมียนมาร์ ระหว่างทหารของฝ่ายเมียนมาร์และทหารของชนกลุ่มน้อย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทำให้มีผู้อพยพชาวเมียนมาร์กว่า 4,000 คน หนีภัยข้ามมายังฝั่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในพื้น อ.แม่สอด และ อ.พบพระ จ.ตาก ทางรัฐบาลฝั่งไทยก็ได้มอบหมายให้กรมการปกครองเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยชาวเมียนมาร์ที่อพยพเข้ามา ให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวและส่งกลับประเทศเมื่อสถานการณ์สงบลง สำหรับอุปกรณ์ เสื้อกั๊ก กระบองไฟที่ทางไทยเบฟได้สนับสนุนมาในวันนี้ จะนำไปมอบให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามด่านตรวจในพื้นที่ อ.แม่สอด และ อ.พบพระ เพื่อนำไปใช้ในการเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัย และดูแลความสงบเรียบร้อย อีกทั้งช่วยตรวจคัดกรองโควิด และตรวจสกัดอาวุธที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว”

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “วันนี้ ทางไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็น ได้แก่ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง และกระบองไฟ ภายใต้โครงการ “ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ให้กรมการปกครอง เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา และดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน อ.พบพระ และ อ.แม่สอด จ.ตาก

ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชุมชนมาโดยตลอด ตามหลักการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ และสงกรานต์ รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับหมู่บ้าน ตำบล โดยสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับหมู่บ้าน ในการที่จะดูแลชุมชนของตนเอง และสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านอื่น ๆ ใกล้เคียงได้ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เสื้อกั๊กสะท้อนแสง กระบองไฟ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้กับด่านชุมชน ในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตามจังหวัดต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชน นับเป็นการตอบแทนสังคม และช่วยสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้ดียิ่งขึ้น”

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.