Header Ads

Header ADS

แพ็กเกจตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย ศูนย์กุมารเวช รพ. กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม2565

แพ็กเกจตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวั 


ศูนย์กุมารเวช รพ. กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย) 


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม2565 


 

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ  ขอเชิญผู้ปกครองพาบุตรหลาน

ของท่านตรวจเช็กสุขภาพตามวัย เพื่อช่วยเสริมสร้างพื้นฐานสุขภาพให้

แข็งแรงในอนาคต เพราะการเปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละช่วงวัยมี

ลักษณะเฉพาะ ควรติดตามดูแลและเฝ้าระวัง หากตรวจพบความผิดปกติ

ตั้งแต่แรกและรักษาถูกวิธี สามารถช่วยให้เด็กแข็งแรงและเจริญเติบโต

สมวัย กับแพ็กเกจตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย ช่วงอายุ 1-4 ปี ราคา

 3,100 บาท ช่วงอายุ 4-7 ปี ราคา 4,300 บาท และ ช่วงอายุ 7-

15 ปี 3,100 บาท (ราคานี้เฉพาะเด็กไทยและ Expat และรวมค่าแพทย์

แล้ว) รับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 สอบถาม

และปรึกษากุมารแพทย์ ที่ ศูนย์กุมารเวช กูรูสุขภาพเด็กโรงพยาบาล

กรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) โทร    0-2310-3006, 0-2755-1006 หรือ

แอดไลน์@bangkokhospital  ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.