Header Ads

Header ADS

โออาร์ มอบถุงยังชีพ สนับสนุนภารกิจ “บรรเทาสาธารณะภัยและช่วยเหลือโควิด 19 (Home Isolation)” ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

 .com/img/a/

โออาร์ มอบถุงยังชีพ สนับสนุนภารกิจ “บรรเทาสาธารณะภัยและช่วยเหลือโควิด 19 (Home Isolation)” ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรื 

วันที่ 10 มกราคม 2565 พล.ร.ต.นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 300ชุด จากนายชัยพฤฒิ วัชรีคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดรัฐและพาณิชย์ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ซึ่งภายในถุงยังชีพ ประกอบด้วยสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต ต่าง ๆ เพื่อใช้ในภารกิจบรรเทาสาธารณะภัยและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่พักรักษาอาการอยู่ที่พักอาศัย (Home Isolation) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบบรรเทาสาธารณะภัยของกองทัพเรือ

โออาร์ พร้อมสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติตลอดจนโรคโควิด-19 สอดคล้องกับแนวทางในการทำธุรกิจของ โออาร์ ที่ให้ความสำคัญกับการเกื้อกูลสังคมเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.