Header Ads

Header ADS

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในฐานะองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้ารับการฉีดวัคซีน


บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CKP” ผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ด้วยการร่วมสมทบทุนจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้ารับการฉีดวัคซีน รวม 213,182 โดส โดยมี ตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบจาก จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.