Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการ 8 จังหวัดภาคอีสาน เรียนรู้เทคนิคทำการค้าออนไลน์

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับลูกวุฒิสภา เตรียมจัดโครงการ “สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้าชุมชน” นำผู้เชี่ยวชาญสอนขั้นตอนและวิธีการทำการค้าออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการชุมชนใน 8 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ผ่านระบบ Zoom วันที่ 24 และ 26 พ.ย.นี้ เชิญชวนผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 พ.ย.64  
           
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จัดทำโครงการ “สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้าชุมชน” ตามที่วุฒิสภาเสนอ กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 24 และ 26 พ.ย.2564 (จำนวน 12 ชั่วโมง) โดยจะนำผู้เชี่ยวชาญมาสอนองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
         
สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ เช่น คุณทวีวงศ์ วงศ์สง่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน Online Marketing คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce/Line Certified Coach 2021 และ ผศ.ภคมน ตั้งจิตติเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ และที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ มาให้ความรู้ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.พลิกโอกาสการค้าออนไลน์ยุค New Normal 2.สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้าชุมชน 3.เทคนิคสร้างยอดขายบนออนไลน์ และ 4.สร้าง Content ด้วยภาพถ่าย
         
“ปัจจุบัน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยังมีสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ซึ่งการค้าออนไลน์ ถือเป็นทางเลือกใหม่ และสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ประกอบการชุมชน ต้องเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลง เพื่อเปิดโลกการค้าออนไลน์และใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มช่องทางการขายสินค้า สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้”นายทศพลกล่าว
         
ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน (ตอนล่าง) และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในหลักสูตรดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 พ.ย.2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรมสัมมนา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5959

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.